Skip to content

V Jornada de Recerca del Departament de Física i Enginyeria Nuclear

You are here: Home / Research Topics / Quantum Matter / Activities / V Jornada de Recerca del Departament de Física i Enginyeria Nuclear

V Jornada de Recerca del Departament de Física i Enginyeria Nuclear

When
Jun 16, 2015 from 09:00 AM to 10:00 AM
Add event to calendar
iCal
9:45 - 10:35 Glòria Sala (GAA, EUETIB)
“X-ray astronomy of Galactic compact objects: novae, X-ray bursts, & black-holes binaries”
10:35 - 11:10 Cafè
11:10 - 12:00 Erell Bonnot (GCM, ETSEIB)

“Caloric effects in shape-memory alloys”
Conferència convidada:
12:00 - 13:00 Jordi Faraudo (Inst. Ciències de Materials de Barcelona, CSIC)
“Regulació electrostàtica de canals microfluídics i porus biològics”
13:00 - 13:50 Belén Gómez (GREENER, ETSEIB)
“Disseny, construcció i validació d'un detector de neutrons per a l'estudi de
radionúclids exòtics”
13:50 - 15:00 Dinar
15:00 - 15:50 Ramon Vilaseca (DONLL, ETSEIAT)

“Efectes òptics no lineals en cristalls fotònics ordenats i desordenats, i
aplicacions”
15:50 - 16:40 Grigory Astrakharchik (SIMCON, FIB)
“Unusual one-dimensional quantum systems”