Skip to content

Materials Modelling Group Contact

Anna M Serra Tort

Departament de Matemàtica Aplicada III
Universitat Politècnica de Catalunya
Jordi Girona 1-3, Módul C2 (Campus Nord)
E-08034 Barcelona, Spain
Tel: (34) 93 401 6886
Fax: (34) 93 401 1825